calculand - Kolekcja formuły, strona 7

Formuły powierzchni

Czasza kuli
Czworokąt [¼·√(4·e²·f²(b²+d²a²-c²))]Czworokąt [½·e·f·sinθ]
Czworościan
Dwudziestokąt [5·(1+√5+√(5+2·√5))·a²]Dwudziestokąt [½·5·(√5-1)·R²]
Dwudziestościan
Dwunastokąt [3·(2+√3)·a²]Dwunastokąt [12·(2-√3)·r²]Dwunastokąt [3·R²]Dwunastokąt [3·a²·cot(180°/12)]
Dwunastościan
Dziesięciokąt
Dziewięciokąt [¼·9·a²·cot(180°/9)]Dziewięciokąt [½·9·R²·sin(360°/9)]Dziewięciokąt [9·r²·tan(180°/9)]
Elipsa
Elipsoida obrotowa [spłaszczona: 2·π·a·(a+c²/√(a²-c²)·arsinh(√(a²-c²)/c))]Elipsoida obrotowa [wydłużona: 2·π·a·(a+c²/√(c²-a²)·arcsin(√(c²-a²)/c))]
Horyzont zdarzeń
Kwadrat
Odcinek koła
Okrąg [π·r²]Okrąg [¼·π·d²]
Ośmiokąt [(2+2·√2)·a²]Ośmiokąt [2·√2·R²]Ośmiokąt [8·(√2-1)·r²]
Ośmiościan
Pierścień kołowy
Pięciokąt [¼·√(25+10·√5)·a²]Pięciokąt [¼·5·√((5+√5)/2)·R²]
Powierzchnia Plancka
Prostokąt
Prostopadłościan
Przekrój Thomsona [⅓·8·π·rₑ²]Przekrój Thomsona [⅙·e⁴/(π·εₒ²·mₑ²·c⁴)]Przekrój Thomsona [⅓·8·π·(α·ħ/(mₑ·c))²]
Przepuszczalność
Romb [½·e·f]Romb [2·a·r]
Równoległobok
Sfera
Siedmiokąt [¼·7·a²·cot(180°/7)]Siedmiokąt [½·7·R²·sin(360°/7)]Siedmiokąt [7·r²·tan(180°/7)]
Stożek
Sześcian
Sześcian poczwórny
Sześcio-ośmiościan
Sześciokąt [½·3·√3·a²]Sześciokąt [3·R·r]Sześciokąt [2·√3·r²]Sześciokąt [½·√3·d²]Sześciokąt [3⁄4·D·d]
Torus
Trapez
Trójkąt [½·l·h]Trójkąt [½·a·b·sinγ]Trójkąt [√(½·P·(½·P-a)·(½·P-b)·(½·P-c))]
Wielokąt [¼·n·a²·cot(180°/n)]Wielokąt [n·r²·tan(180°/n)]Wielokąt [½·n·R²·sin(360°/n)]
Wycinek kołowy

© 2010 - 2021 Norbert Schneider