calculand - Znajdź liczby pierwsze

Szybki tester, tester długich liczb: czy to liczba pierwsza, czy nie? → max. 15 cyfr


Ustaw liczbę, od której chcesz zacząć i pozwól jej obliczyć → max. 5 digits

From to

Tabela 1: Liczby od 2 do 41

2

Liczba pierwsza

3

Liczba pierwsza

4

podzielony przez:
2

5

Liczba pierwsza

6

podzielony przez:
2 3

7

Liczba pierwsza

8

podzielony przez:
2 4

9

podzielony przez:
3

10

podzielony przez:
2 5

11

Liczba pierwsza

12

podzielony przez:
2 3 4 6

13

Liczba pierwsza

14

podzielony przez:
2 7

15

podzielony przez:
3 5

16

podzielony przez:
2 4 8

17

Liczba pierwsza

18

podzielony przez:
2 3 6 9

19

Liczba pierwsza

20

podzielony przez:
2 4 5 10

21

podzielony przez:
3 7

22

podzielony przez:
2 11

23

Liczba pierwsza

24

podzielony przez:
2 3 4 6 8 12

25

podzielony przez:
5

26

podzielony przez:
2 13

27

podzielony przez:
3 9

28

podzielony przez:
2 4 7 14

29

Liczba pierwsza

30

podzielony przez:
2 3 5 6 10 15

31

Liczba pierwsza

32

podzielony przez:
2 4 8 16

33

podzielony przez:
3 11

34

podzielony przez:
2 17

35

podzielony przez:
5 7

36

podzielony przez:
2 3 4 6 9 12 18

37

Liczba pierwsza

38

podzielony przez:
2 19

39

podzielony przez:
3 13

40

podzielony przez:
2 4 5 8 10 20

41

Liczba pierwsza

Tabela 2: Liczby od 42 do 81

42

podzielony przez:
2 3 6 7 14 21

43

Liczba pierwsza

44

podzielony przez:
2 4 11 22

45

podzielony przez:
3 5 9 15

46

podzielony przez:
2 23

47

Liczba pierwsza

48

podzielony przez:
2 3 4 6 8 12 16 24

49

podzielony przez:
7

50

podzielony przez:
2 5 10 25

51

podzielony przez:
3 17

52

podzielony przez:
2 4 13 26

53

Liczba pierwsza

54

podzielony przez:
2 3 6 9 18 27

55

podzielony przez:
5 11

56

podzielony przez:
2 4 7 8 14 28

57

podzielony przez:
3 19

58

podzielony przez:
2 29

59

Liczba pierwsza

60

podzielony przez:
2 3 4 5 6 10 12 15 20 30

61

Liczba pierwsza

62

podzielony przez:
2 31

63

podzielony przez:
3 7 9 21

64

podzielony przez:
2 4 8 16 32

65

podzielony przez:
5 13

66

podzielony przez:
2 3 6 11 22 33

67

Liczba pierwsza

68

podzielony przez:
2 4 17 34

69

podzielony przez:
3 23

70

podzielony przez:
2 5 7 10 14 35

71

Liczba pierwsza

72

podzielony przez:
2 3 4 6 8 9 12 18 24 36

73

Liczba pierwsza

74

podzielony przez:
2 37

75

podzielony przez:
3 5 15 25

76

podzielony przez:
2 4 19 38

77

podzielony przez:
7 11

78

podzielony przez:
2 3 6 13 26 39

79

Liczba pierwsza

80

podzielony przez:
2 4 5 8 10 16 20 40

81

podzielony przez:
3 9 27

© 2010 - 2024 Norbert Schneider