calculand - Formuły powierzchni

<
>

Przekrój Thomsona - σₜ = ⅓ · 8 · π · rₑ²

 ⅓ · 8 · π · ² =
  

© 2010 - 2023 Norbert Schneider