calculand - lista ilości (strona 73)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Indukcyjność hydrauliczna ⇒ Intensywność promieniowania ⇒ Irradiancja ⇒ Irradiancja spektralna ⇒ Jounce ⇒ Konduktancja ⇒ Konduktancja hydrauliczna ⇒ Konduktancja termiczna ⇒ Kołowy liczbą falową ⇒ Kąt ⇒ Kąt bryłowy ⇒ Lepkość dynamiczna ⇒ Lepkość kinematyczna ⇒ Liczba falowa ⇒ Liczba obrotów enzymu ⇒ Liczność materii ⇒ Liniowa gęstość zapisu ⇒ Luminancja ⇒ Masa ⇒ Masa molowa