calculand - lista ilości (strona 67)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Ilość informacji ⇒ Ilość światła ⇒ Impedancja mechaniczna ⇒ Impuls właściwy ⇒ Indukcja magnetyczna ⇒ Indukcyjność ⇒ Indukcyjność hydrauliczna ⇒ Intensywność promieniowania ⇒ Irradiancja ⇒ Irradiancja spektralna ⇒ Jounce ⇒ Konduktancja ⇒ Konduktancja hydrauliczna ⇒ Konduktancja termiczna ⇒ Kołowy liczbą falową ⇒ Kąt ⇒ Kąt bryłowy ⇒ Lepkość dynamiczna ⇒ Lepkość kinematyczna ⇒ Liczba falowa