calculand - Lista jednostek (strona 126)

Przepuszczalność płynu [K/η - Przepuszczalność Barrera]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Produkt długości dawki ⇒ Produkt objętość dawki ⇒ Produkt obszaru dawki ⇒ Przemakalność ⇒ Przenikalność elektryczna ⇒ Przenikalność magnetyczna ⇒ Przenikanie ⇒ Przepuszczalność ciepłna ⇒ Przepuszczalność geologiczna ⇒ Przepuszczalność płynu ⇒ Przepływność ⇒ Przewodnictwo molowe ⇒ Przewodność ⇒ Przewodność cieplna ⇒ Przewodność hydrauliczna ⇒ Przyspieszenie ⇒ Przyspieszenie kątowe ⇒ Prędkością filtracji ⇒ Prędkość ⇒ Prędkość kątowa