calculand - de eenhedenlijst (pagina 47)

Fluidpermeabiliteit [K/η - Permeabiliteit door Barrer]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider


Fysisch-hoeveelheden-map

⇒ Energie ⇒ Energiedichtheid ⇒ Energiegradiënt ⇒ Entropie ⇒ Equivalent ruisvermogen ⇒ Equivalente dosis ⇒ Etendue ⇒ Flexibiliteit ⇒ Fluentie ⇒ Fluidpermeabiliteit ⇒ Fluxdichtheit ⇒ Frequentie ⇒ Frequentiegradiënt ⇒ Geabsorbeerde dosis ⇒ Gegevens ⇒ Gewichtstroom ⇒ Golfgetal ⇒ Hoek ⇒ Hoekfrequentie ⇒ Hoeksnelheid