calculand - de eenhedenlijst (pagina 46)

Fluentie [Φ - Deeltjesstraling]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider


Fysisch-hoeveelheden-map

⇒ Emittantie ⇒ Energie ⇒ Energiedichtheid ⇒ Energiegradiënt ⇒ Entropie ⇒ Equivalent ruisvermogen ⇒ Equivalente dosis ⇒ Etendue ⇒ Flexibiliteit ⇒ Fluentie ⇒ Fluidpermeabiliteit ⇒ Fluxdichtheit ⇒ Frequentie ⇒ Frequentiegradiënt ⇒ Geabsorbeerde dosis ⇒ Gegevens ⇒ Gewichtstroom ⇒ Golfgetal ⇒ Hoek ⇒ Hoekfrequentie