calculand - Lista jednostek (strona 124)

Przepuszczalność ciepłna [U - Współczynnik przenikania ciepła, wartość k, wartość U]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Powierzchnia właściwa ⇒ Powierzchniowa gęstość zapisu ⇒ Produkt długości dawki ⇒ Produkt objętość dawki ⇒ Produkt obszaru dawki ⇒ Przemakalność ⇒ Przenikalność elektryczna ⇒ Przenikalność magnetyczna ⇒ Przenikanie ⇒ Przepuszczalność ciepłna ⇒ Przepuszczalność geologiczna ⇒ Przepuszczalność płynu ⇒ Przepływność ⇒ Przewodnictwo molowe ⇒ Przewodność ⇒ Przewodność cieplna ⇒ Przewodność hydrauliczna ⇒ Przyspieszenie ⇒ Przyspieszenie kątowe ⇒ Prędkością filtracji