calculand - lista ilości (strona 131)

© 2010 - 2023 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Przenikanie ⇒ Przepuszczalność ciepłna ⇒ Przepuszczalność geologiczna ⇒ Przepuszczalność płynu ⇒ Przepływność ⇒ Przewodnictwo molowe ⇒ Przewodność ⇒ Przewodność cieplna ⇒ Przewodność hydrauliczna ⇒ Przyspieszenie ⇒ Przyspieszenie kątowe ⇒ Prędkością filtracji ⇒ Prędkość ⇒ Prędkość kątowa ⇒ Prędkość przestrzeńa ⇒ Pulsacja ⇒ Pęd ⇒ Radiancja ⇒ Radiancja spektralna ⇒ Reluktancja