calculand - lista ilości (strona 122)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Powierzchnia wewnętrzna ⇒ Powierzchnia właściwa ⇒ Powierzchniowa gęstość zapisu ⇒ Produkt długości dawki ⇒ Produkt objętość dawki ⇒ Produkt obszaru dawki ⇒ Przemakalność ⇒ Przenikalność elektryczna ⇒ Przenikalność magnetyczna ⇒ Przenikanie ⇒ Przepuszczalność ciepłna ⇒ Przepuszczalność geologiczna ⇒ Przepuszczalność płynu ⇒ Przepływność ⇒ Przewodnictwo molowe ⇒ Przewodność ⇒ Przewodność cieplna ⇒ Przewodność hydrauliczna ⇒ Przyspieszenie ⇒ Przyspieszenie kątowe