calculand - lista ilości (strona 110)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Objętość molowa ⇒ Objętość właściwa ⇒ Opad atmosferyczny ⇒ Opór cieplny ⇒ Pojemność ⇒ Pojemność cieplna ⇒ Pojemność cieplna objętośći ⇒ Pojemność hydrauliczna ⇒ Polaryzowalność ⇒ Pole elektryczne ⇒ Pole magnetyczne ⇒ Powierzchnia ⇒ Powierzchnia wewnętrzna ⇒ Powierzchnia właściwa ⇒ Powierzchniowa gęstość zapisu ⇒ Produkt długości dawki ⇒ Produkt objętość dawki ⇒ Produkt obszaru dawki ⇒ Przemakalność ⇒ Przenikalność elektryczna