calculand - lista ilości (strona 107)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Natężenie spektralne ⇒ Niechęć hydrauliczna ⇒ Objętość ⇒ Objętość molowa ⇒ Objętość właściwa ⇒ Opad atmosferyczny ⇒ Opór cieplny ⇒ Pojemność ⇒ Pojemność cieplna ⇒ Pojemność cieplna objętośći ⇒ Pojemność hydrauliczna ⇒ Polaryzowalność ⇒ Pole elektryczne ⇒ Pole magnetyczne ⇒ Powierzchnia ⇒ Powierzchnia wewnętrzna ⇒ Powierzchnia właściwa ⇒ Powierzchniowa gęstość zapisu ⇒ Produkt długości dawki ⇒ Produkt objętość dawki