calculand - Lista jednostek (strona 196)

Ładunek molowy [Qₘ]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Sztywność ⇒ Sztywność magnetyczna ⇒ Szybkość dawkowania ⇒ Temperatura ⇒ Temperatura barwowa ⇒ Tempo schładzania ⇒ Ułamek czasu ⇒ Ułamek długości ⇒ Ułamek masowy ⇒ Ułamek molowy ⇒ Ułamek objętościowy ⇒ Ułamek powierzchniowy ⇒ Widmo cząstek ⇒ Współczynnik dyfuzji ⇒ Wydajność katalityczna ⇒ Wydajność widmowa ⇒ Zmniejszone pole elektryczne ⇒ Zryw ⇒ Ładunek elektryczny ⇒ Ładunek molowy ⇒ Ściśliwość ⇒ Światłość