calculand - Lista jednostek (strona 185)

Ułamek masowy [w, ξ - Masa właściwa]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Stężenie powierzchniowe ⇒ Sztywność ⇒ Sztywność magnetyczna ⇒ Szybkość dawkowania ⇒ Temperatura ⇒ Temperatura barwowa ⇒ Tempo schładzania ⇒ Ułamek czasu ⇒ Ułamek długości ⇒ Ułamek masowy ⇒ Ułamek molowy ⇒ Ułamek objętościowy ⇒ Ułamek powierzchniowy ⇒ Widmo cząstek ⇒ Współczynnik dyfuzji ⇒ Wydajność katalityczna ⇒ Wydajność widmowa ⇒ Zmniejszone pole elektryczne ⇒ Zryw ⇒ Ładunek elektryczny