calculand - Lista jednostek (strona 176)

Stężenie powierzchniowe [Stężenie powierzchni molowej]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Strumień cząstek ⇒ Strumień magnetyczny ⇒ Strumień masy ⇒ Strumień molowy ⇒ Strumień objętości ⇒ Strumień pola elektrycznego ⇒ Strumień świetlny ⇒ Stężenie molalne ⇒ Stężenie molowe ⇒ Stężenie powierzchniowe ⇒ Sztywność ⇒ Sztywność magnetyczna ⇒ Szybkość dawkowania ⇒ Temperatura ⇒ Temperatura barwowa ⇒ Tempo schładzania ⇒ Ułamek czasu ⇒ Ułamek długości ⇒ Ułamek masowy ⇒ Ułamek molowy