calculand - Lista jednostek (strona 160)

Siła magnetomotoryczna [Θ - Siła magnetomotoryczna (MMF)]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Rozszerzalność liniowa ⇒ Rozszerzalność objętościowa ⇒ Rozszerzalność powierzchniowa ⇒ Ruchliwość ⇒ Ruchliwość mechaniczna ⇒ Równoważna moc hałasu ⇒ Równoważnik elektrochemiczny ⇒ Różnica temperatur ⇒ Siła ⇒ Siła magnetomotoryczna ⇒ Skręcalność właściwa ⇒ Skuteczność świetlna ⇒ Specyficzna aktywność enzymu ⇒ Specyficzny moment pędu ⇒ Stosunek masa-moc ⇒ Strumień ciężar ⇒ Strumień cząstek ⇒ Strumień magnetyczny ⇒ Strumień masy ⇒ Strumień molowy