calculand - Lista jednostek (strona 157)

Równoważnik elektrochemiczny [Eq]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Rezystywność ⇒ Rezystywność hydrauliczna ⇒ Rezystywność termiczna ⇒ Rozszerzalność liniowa ⇒ Rozszerzalność objętościowa ⇒ Rozszerzalność powierzchniowa ⇒ Ruchliwość ⇒ Ruchliwość mechaniczna ⇒ Równoważna moc hałasu ⇒ Równoważnik elektrochemiczny ⇒ Różnica temperatur ⇒ Siła ⇒ Siła magnetomotoryczna ⇒ Skręcalność właściwa ⇒ Skuteczność świetlna ⇒ Specyficzna aktywność enzymu ⇒ Specyficzny moment pędu ⇒ Stosunek masa-moc ⇒ Strumień ciężar ⇒ Strumień cząstek