calculand - Lista jednostek (strona 140)

Pęd [p - Impuls, pęd liniowy, pęd translacyjny]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Przewodność hydrauliczna ⇒ Przyspieszenie ⇒ Przyspieszenie kątowe ⇒ Prędkością filtracji ⇒ Prędkość ⇒ Prędkość kątowa ⇒ Prędkość przestrzeńa ⇒ Prędkość transmisji ⇒ Pulsacja ⇒ Pęd ⇒ Radiancja ⇒ Radiancja spektralna ⇒ Reluktancja ⇒ Rezystancja ⇒ Rezystancja hydrauliczna ⇒ Rezystancja obwodu ⇒ Rezystancja termiczna ⇒ Rezystywność ⇒ Rezystywność hydrauliczna ⇒ Rezystywność termiczna