calculand - Lista jednostek (strona 139)

Pulsacja [ω - Częstotliwość kołowa, częstotliwość orbitalna, pulsacja]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Przewodność cieplna ⇒ Przewodność hydrauliczna ⇒ Przyspieszenie ⇒ Przyspieszenie kątowe ⇒ Prędkością filtracji ⇒ Prędkość ⇒ Prędkość kątowa ⇒ Prędkość przestrzeńa ⇒ Prędkość transmisji ⇒ Pulsacja ⇒ Pęd ⇒ Radiancja ⇒ Radiancja spektralna ⇒ Reluktancja ⇒ Rezystancja ⇒ Rezystancja hydrauliczna ⇒ Rezystancja obwodu ⇒ Rezystancja termiczna ⇒ Rezystywność ⇒ Rezystywność hydrauliczna