calculand - lista ilości (strona 189)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Strumień pola elektrycznego ⇒ Strumień świetlny ⇒ Stężenie molalne ⇒ Stężenie molowe ⇒ Stężenie powierzchniowe ⇒ Sztywność ⇒ Sztywność magnetyczna ⇒ Szybkość dawkowania ⇒ Tempo schładzania ⇒ Ułamek czasu ⇒ Ułamek długości ⇒ Ułamek masowy ⇒ Ułamek molowy ⇒ Ułamek objętościowy ⇒ Ułamek powierzchniowy ⇒ Widmo cząstek ⇒ Współczynnik dyfuzji ⇒ Wydajność katalityczna ⇒ Wydajność widmowa ⇒ Zmniejszone pole elektryczne ⇒ Zryw ⇒ Ładunek elektryczny ⇒ Ładunek molowy ⇒ Ściśliwość ⇒ Światłość