calculand - Lista jednostek (strona 88)

Molowa pojemność cieplna [Cₘ - Entropia molowa (termodynamika)]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Liczba obrotów enzymu ⇒ Liczność materii ⇒ Liniowa gęstość zapisu ⇒ Luminancja ⇒ Masa ⇒ Masa molowa ⇒ Moc ⇒ Moc widmowa ⇒ Moc właściwa ⇒ Molowa pojemność cieplna ⇒ Moment bezwładności ⇒ Moment koła zamachowego ⇒ Moment kwadrupolowy ⇒ Moment magnetyczny ⇒ Moment pędu ⇒ Moment siły ⇒ Napięcie ⇒ Napięcie powierzchniowe ⇒ Natężenie oświetlenia ⇒ Natężenie prądu