calculand - Lista jednostek (strona 70)

Konduktancja [G - Konduktancja elektryczne, dopuszczalność elektryczna]

© 2010 - 2023 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Impedancja mechaniczna ⇒ Impuls właściwy ⇒ Indukcja magnetyczna ⇒ Indukcyjność ⇒ Indukcyjność hydrauliczna ⇒ Intensywność promieniowania ⇒ Irradiancja ⇒ Irradiancja spektralna ⇒ Jounce ⇒ Konduktancja ⇒ Konduktancja hydrauliczna ⇒ Konduktancja termiczna ⇒ Kołowy liczbą falową ⇒ Kąt ⇒ Kąt bryłowy ⇒ Lepkość dynamiczna ⇒ Lepkość kinematyczna ⇒ Liczba falowa ⇒ Liczba obrotów enzymu ⇒ Liczność materii