calculand - Lista jednostek (strona 58)

Gęstość ładunku powierzchni [P, σ - Dielektryczna gęstość polaryzacji, pole przemieszczenia elektrycznego (D)]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Gęstość liniowa ⇒ Gęstość mocy ⇒ Gęstość objętości danych ⇒ Gęstość prądu ⇒ Gęstość pędu ⇒ Gęstość widmowa hałasu ⇒ Gęstość względna ⇒ Gęstość ładunku długości ⇒ Gęstość ładunku objętośći ⇒ Gęstość ładunku powierzchni ⇒ Ilość informacji ⇒ Ilość światła ⇒ Impedancja mechaniczna ⇒ Impuls właściwy ⇒ Indukcja magnetyczna ⇒ Indukcyjność ⇒ Indukcyjność hydrauliczna ⇒ Intensywność promieniowania ⇒ Irradiancja ⇒ Irradiancja spektralna