calculand - Współczynnik dyfuzji

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Metr kwadratowy na godzina [m²/h] na Zettametr kwadratowy na sekunda [Zm²/s]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider