calculand - Rozszerzalność powierzchniowa

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Metr kwadratowy na metr kwadratowy temperatura Plancka [m²/m² T(P), 1/T(P)] na Decymetr kwadratowy na metr kwadratowy kelwin [dm²/m² K]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider