calculand - Rezystancja termiczna

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Kelwin na miliwat [K/mW] na Kelwin sekunda na dżul [K s/J]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider