calculand - Przewodność cieplna

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Erg na metr sekunda kelwin [erg/m s K] na Wat na metr temperatura Plancka [W/m T(P)]

© 2010 - 2023 Norbert Schneider