calculand - Przewodność cieplna

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od British thermal unit na cal sekunda stopień Fahrenheita [BTU/in s °F] na Terawat na metr kelwin [TW/m K]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider