calculand - Produkt obszaru dawki

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Petagrej metr kwadratowy [PGy m²] na Grej mikrometr kwadratowy [Gy µm²]

© 2010 - 2021 Norbert Schneider