calculand - Produkt objętość dawki

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Grej stopa sześcienna [Gy ft³, Gy cu. ft.] na Miligrej mikrometr sześcienny [mGy µm³]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider