calculand - Produkt objętość dawki

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Decygrej metr sześcienny [dGy m³] na Miligrej milimetr sześcienny [mGy mm³]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider