calculand - Powierzchnia

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Minuta świetlna kwadratowa [Lm²] na Przekrój Thomsona [σₜ]

© 2010 - 2023 Norbert Schneider