calculand - Konduktancja termiczna

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Terawat na kelwin [TW/K] na Dżul na sekunda kelwin [J/s K]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider