calculand - Irradiancja spektralna

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Jottajansky [YJy] na Wat na cal kwadratowy herc [W/in² Hz]

© 2010 - 2020 Norbert Schneider