calculand - Gradient częstotliwości

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Częstotliwość Plancka na czas Plancka [f(P)/t(P)] na Kiloherc na sekunda [kHz/s]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider