calculand - Dawka pochłonięta

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Hektogrej [hGy] na Centygrej [cGy]

© 2010 - 2023 Norbert Schneider