calculand - Ciepło właściwe

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Kilodżul na kilogram kelwin [kJ/kg K] na Dżul na kilogram stopień Wedgwood [J/kg °We]

© 2010 - 2021 Norbert Schneider