calculand - Ładunek molowy

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Ładunek elementarny na liczba cząstek stałych [e/N(A)] na Nanokulomb na mol [nC/mol]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider