calculand - Ładunek elektryczny

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Wolt farad [VF] na Milikulomb [mC]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider