calculand - Formule di velocità

Selettore di velocità

<
>

λ·f λ·t

Velocità di fase - v = λ · f

× =
  

© 2010 - 2019 Norbert Schneider