calculand - Formule di velocità

Selettore di velocità

<
>

√(2·a·r) √(2·G·m/r)

Velocità di fuga - v = √(2 · a · r)

 √(2 × × ) =
  

© 2010 - 2019 Norbert Schneider