calculand - Formule di velocità

<
>

Velocità di Alfvén - v = B / √(µₒ · ρ)

/ √( · ) =
  

© 2010 - 2019 Norbert Schneider