calculand - Formule di velocità

<
>

Velocità atomica - vatom = EHartree · aₒ / ħ

· / =
  

© 2010 - 2023 Norbert Schneider