calculand - Formule di forza

<
>

Unità atomica di forza - Fatom = EHartree / aₒ

/ =
  

© 2010 - 2021 Norbert Schneider