calculand - Formule di calore

<
>

Quantità di calore - Q = U · (T₁ − T₂) · A · t

· ( - ) · · =
  

© 2010 - 2020 Norbert Schneider