calculand - Przepływ chłodzenia

<
>

Przepływ chłodzenia (cooling flow) (Jasność) - L = ½ · 5 · T · kB · ṁ / mM

 ½ · 5 · · · / =
  

© 2010 - 2022 Norbert Schneider