calculand - Molowa pojemność cieplna

<
>

Centydżul na mol kelwin [cJ/mol K]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider