calculand - Ekspozycja radiometryczna

<
>

Megaelektronowolt na metr kwadratowy [MeV/m²]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider