calculand - Ekspozycja radiometryczna

<
>

Kiloelektronowolt na metr kwadratowy [keV/m²]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider