calculand - Ekspozycja radiometryczna

<
>

Elektronowolt na metr kwadratowy [eV/m²]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider