calculand - Ekspozycja radiometryczna

<
>

Elektronowolt na cal kwadratowy [eV/in², eV/sq. in.]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider