calculand - Ekspozycja radiometryczna

<
>

Dżul na powierzchnia Plancka [J/A(P)]

© 2010 - 2022 Norbert Schneider