calculand - Ładunek molowy

<
>

Kulomb na liczba cząstek stałych [C/N(A)]

© 2010 - 2024 Norbert Schneider