calculand - de groothedenlijst (pagina 139)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Grootheden-Map

⇒ Ruk ⇒ Snelheid ⇒ Snelheidsgradiënt ⇒ Soortelijk gewicht ⇒ Soortelijk volume ⇒ Soortelijke warmte ⇒ Spanning ⇒ Specifiek hoekmomentum ⇒ Specifieke activiteit ⇒ Specifieke debiet ⇒ Specifieke energie ⇒ Specifieke impuls ⇒ Specifieke katalytische activiteit ⇒ Specifieke lengte ⇒ Specifieke lichtstroom ⇒ Specifieke oppervlakte ⇒ Specifieke rotatie ⇒ Specifieke vermogen ⇒ Spectrale bestralingssterkte ⇒ Spectrale blootstelling